Ny undersøgelse om børn og unges film- og medieforbrug (2023)

Salaam film og dialog har været til et arrangement i Cinemateket, hvor resultaterne af undersøgelsen ’Tæt på børn og unge’ – en ny undersøgelse om unges forbrug af film og medier blev præsenteret af dets udarbejder; det antropologiske konsulent firma Will and Agency.

Filminstituttet har fået undersøgelsen udarbejdet for at “supplere eksisterende viden og styrke samtalen om børn og unges film- og medievaner”. I den kvalitative undersøgelse er der blevet talt med forskellige unge mellem 7-18 år gennem både interviews, videodagbøger og fokusgrupper for at få indblik i hvilken betydning film, medieindhold og skærme har for deres liv og dagligdag.

For Salaam film og dialog var det som samarbejdspartner og med børn og unge som fælles interessepunkt aktuelt og spændende at blive præsenteret for.


Ud fra rapporten har filminstituttet fremlagt 10 indsigter, der kan dykkes ned i på deres hjemmeside.

Som undersøgelsen viser spiller billedbårne fortællinger “en stor rolle i den måde, de 7-18 årige oplever verden på. De indhenter mange indtryk gennem film, serier og videoer, og på samme måde bruges disse formater til at udtrykke sig på. Billedbårne fortællinger bruges som et legende redskab, hvorigennem de 7-18 årige udfordres, positioneres i verden og samtidig finder egen smag og identitet.”

Hos Salaam lagde vi i undersøgelsen særligt mærke til, hvordan unges identifikation i høj grad tilfredsstilles af sociale mediers ’ægte indhold’. Her er det relaterbarhed og autentiske følelser der er afgørende, for at få unge til at fordybe sig – også i fiktionsindhold. De unge bruger deres følelser til at navigere og vurdere hvad de bliver eksponeret for. Grundlæggende vil de gerne ’mærke’ det indhold som de ser’.  Undersøgelsen viser at; “Særligt hos de 15-18 årige smelter interesser og bekymring for samfundet og resten af verden sammen med hverdagens egne bekymringer. […] stillingtagen til større samfundsmæssige problematikker og perspektiver begynder at fylde i de 15-18 åriges tanker, men som et trin i deres selvudvikling, hvor positionering og stillingtagen til værdier og synspunkter er med til at male egen identitet. Gruppen har et behov for både at kunne zoome ind på sig selv og zoome ud på større perspektiver, men i en travl hverdag er der ikke tid til at dele begge perspektiver ligeligt. Her tildeles egne mikrobekymringer således mere opmærksomhed end de samfundsmæssige makrobekymringer.” (Det danske filminstitut 2023, s.3).

I en hektisk hverdag, hvor man bliver eksponeret for tusinde forskellige ting, kan det være svært at fæstne opmærksomheden og fordybe sig. Det var derfor spændende, at undersøgelsen viste, hvordan at unge får denne opmærksomhed skærpet og føler en stærkere forbindelse til indholdet, jo tættere på de kreative indholdskabere de er. Der efterspørges altså en bestemt autencitet og særlig relation til både indholdet og skaberen af indholdet.

Dette kan vi spejle os i hos Salaam og gør en dyd ud af at have oplægsholdere i øjenhøjde med skoleeleverne til Salaams arrangementer. Vi mener dette kan skabe et rum for samtale og være med til at skabe en stærkere forbindelse til de vigtige tematikker og fortællinger, som filmene giver adgang til.  Gennem de personlige fortællinger fra vores oplægsholdere, bliver de unge givet en linse ud til større tværkulturelle samfundsmæssige spørgsmål og tematikker. Relaterbare fortællinger de selv kan spejle sig i skaber et tilhør og et engagement, der åbner døren for bredere samfundsmæssige refleksioner om kulturmøder, globalt ansvar og flerkulturelle samfund.   

Vi glæder os til at se, hvordan undersøgelsen kan være med til at skabe endnu mere spændende og forhåbentligt alsidigt og tværkulturelt medie- og filmindhold for børn og unge. 

Salaam Film + Dialog
af Alma-Zeelia Kiilerich Djaló


FacebookTwitterRedditEmailPrintFriendly

Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100 København Ø
CVR: 28164297
Tlf: 32 118 188 / 32 118 288
info@salaam.dk

BESTIL NYHEDSBREV

Vi sender ca. en gang per måned