Nyt projekt om køn, seksualitet og rettigheder 

I samarbejde med Åben Skole tilbyder Salaam Skole som noget nyt en workshop om Køn, seksualitet og rettigheder for skoler i Københavns Kommune. Det overordnede formål med workshoppen er at give eleverne en øget forståelse for diversitet og normkritik. Dvs. at eleverne lærer at sætte spørgsmålstegn ved, hvad de opfatter som normalitet, og hvem der bestemmer normenerne i vores samfund. Herudover vil workshoppen give eleverne et indblik i, hvilke udfordringer man kan opleve som LGBTQIA+ person. Til mellemtrinnet vil vi i forbindelse med workshoppen vise dokumentarfilmen: “Gabi, Between Ages 8 and 13”, instrueret af Engeli Broberg og til udskolingen de to kortfilm: “Babylebbe”, instrueret af Tone Ottilie samt “Knus Meg”, instrueret af Irasj Asanti.

Fra filmen ‘Babylebbe’. Foto: Emil Aagard

At bevæge sig ind på LGBTQIA+ området, er noget nyt for os hos Salaam og Dialog, men gør ikke emnet mindre relevant og aktuelt for vores arbejde. Undersøgelser viser nemlig at især unge med ikke-vestlig minoritetsbaggrund, oplever at være udsat for kønsrolleforventninger og former for social kontrol, som begrænser selvstændighed, seksualitet, trosfrihed og sociale liv. Det påvirker de unge i relation til både valg af seksualitet, partner og uddannelse. Fordomme skabes også i familierne. Fordomme, der kan tages med hen i skolen og reproducerer sårende og fordømmende adfærd og sprog. Det er derfor vigtigt at skoleelever får en nuanceret forståelse for andre måder at leve på og for, hvad fordomme har af konsekvenser for trivsel og fremkomsten af hatecrimes. Det er nødvendigt i vores globale verden, at vi kan kommunikere og forstå hinanden på tværs af køn, seksualitet og etnicitet. Derfor er køn, seksualitet og rettigheder særdeles relevante emner at tage op for os hos Salaam Film og Dialog.

Vi har oplevet stor begejstring for og tilslutning til workshoppen blandt skolerne, som roser initiativet og fortæller at workshoppen er meget aktuel for deres klasser samt vil skabe rum for svære, men vigtige diskussioner blandt eleverne. Dette blandt andet fordi de i klasserne har elever, som selv har disse problematikker inde på livet og vores workshop derved kan være med til at åbne op for at skabe mere åbenhed omkring emnet. Vores oplægsholdere vil yderligere fungere som rollemodeller, eleverne vil kunne spejle sig i. Vi er utrolig glade for reaktionerne på workshoppen og ser det som et stort privilegium, hvis vi kan være med til at bryde tabuet om emnet rundt omkring i klasserne.

I tæt samarbejde med vores oplægsholdere vil vi i den kommende tid udarbejde en plan for de forskellige workshops, der vil blive en god kombination mellem normkritisk undervisning, blandet med den enkelte oplægsholders personlige ønsker og vinkler. 

Vi glæder os meget til at kunne skyde de første workshops i gang i oktober! 

// Maja Østerhaab Andersen, praktikant Salaam Skole 

FacebookTwitterRedditEmailPrintFriendly

Salaam Film & Dialog
Vermundsgade 38E, 2.sal
2100 København Ø
CVR: 28164297
Tlf: 32 118 188 / 32 118 288
info@salaam.dk

BESTIL NYHEDSBREV

Vi sender ca. en gang per måned